line

Gemaal

gemaal

Gemaal automatisering op maat

Van een eenvoudige pomp tot een volledig geautomatiseerd zee/boezemgemaal.

Het kunstwerk zorgt ervoor dat het water in een bepaald peilgebied op niveau blijft, de pomp of vijzel brengt water van een lager naar een hoger niveau. Er zijn verschillende gemalen te onderscheiden waaronder af-, aanvoergemaal, vijzelgemaal en rioolgemalen.

Renoveren en automatiseren van gemalen

Het automatiseren en/of renoveren van een gemaal brengt diverse disciplines met zich mee. Wij hebben de expertise om het gehele automatiseringstraject uit te voeren. Van het oriënterend gesprek tot aan de oplevering en in bedrijfstelling. Ons team beheerst de meest moderne technieken waarmee de bestekeisen en wensen van eindgebruikers worden omgezet naar een besturingsinstallatie op maat. Ook voor nieuwbouwprojecten is Vlaar een geschikte partner, in de ontwerpfase hebben wij vaak een adviserende rol voor de E-installatie.

Automatiseringsprojecten op maat Lees verder

Renovatie en automatisering gemaal Vier Noorder Koggen

Het gemaal Vier Noorder Koggen bemaalt twee peilvakken. Per peilvak staan twee pompen opgesteld: een diesel gedreven pomp en een elektrisch gedreven pomp. De pompen 1 en 2 bemalen het lage peilvak, de pompen 3 en 4 het hoge peilvak. Het gemaal is een belangrijke schakel voor de gebieden Noorder Koggen maar heeft ook een grote rol in het waterbeheer in De Gouw.

Na 35 jaar waren het gemaal en de installaties aan renovatie toe. Tevens diende de capaciteit van het gemaal verhoogd te worden om aan alle toekomstige eisen te voldoen. Vlaar verving de elektrische installaties en aandrijvingen. Ook de dieselaandrijving werd door een elektrische aandrijving vervangen. Vlaar verzorgde de engineering en levering van de complete E-installatie. Voor het gemaal Vier Noorder Koggen bestaat dit uit een hoofdonderverdeling (Modan MCC) , een centrale besturingskast voor de vier pompen inclusief telemetrie, een frequentieregelaarskast voor iedere pomp, twee krooshekreiniger besturingen en een licht-onderverdeling. Lees verder

Gemaal Vier Noorder Koggen in Onderdijk

Totaaloplossing voor het vervangen van de complete E-installatie, de besturingskast is voorzien van LMX onderstation en compleet met software door Vlaar geleverd en inbedrijfgesteld.

© Copyright 2022 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign