line

Chloride metingen

EGV metingen

Door suppletie van 35 miljoen kubieke meter zand kan het zoutgehalte in het oppervlakte water behoorlijk toenemen.

Als het zoutgehalte in het oppervlaktewater toeneemt kan dit verzilting van de landbouwgrond veroorzaken. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een pilot gestart om te meten hoe hoog het zoutgehalte van het oppervlaktewater is. Het zoutgehalte is te meten door het Elektrisch Geleidend Vermogen (EGV) van het water te meten. Tussen Den Helder en Petten zijn door Vlaar EGV metingen geplaatst. De apparatuur meet elk kwartier het zoutgehalte (ook wel Chloridegehalte genoemd). Door de metingen krijgt het waterschap een duidelijk beeld van de waterkwaliteit in het bollengebied.

Zwakke schakels

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de noordelijker gelegen duinen voldeden niet meer aan de veiligheidseisen en zijn daarom versterkt. In plaats van het ophogen van de dijk is gekozen voor het aanbrengen van 35 miljoen kuub zand voor de kust. Hierdoor is een duin- en strandlandschap ontstaan. Het nieuwe bredere strand en extra duinen rij zorgt naast meer veiligheid ook voor extra ruimte voor recreatie. De kust tussen Petten en Camperduin is in 2015 door minister Schultz van Haegen veilig verklaard: de komende 50 jaar is de waterveiligheid van de Noord-Hollandse zeekust weer op orde.

Veiligheid mogelijk gevolg voor kwaliteit van het oppervlaktewater?

De suppletie van 35 miljoen kubieke meter zand kan invloed hebben op het kwelwater (opwelling uit de diepere ondergrond). Het zoute kwelwater kan verzilting tot gevolg hebben. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van het water.

De door Vlaar geplaatste EGV metingen monitoren de waterkwaliteit. De metingen zijn aangesloten op de bestaande telemetrie (onderstations) van diverse gemalen en stuwen. Er wordt ook gemeten op plaatsen waar geen aansluiting aanwezig is. De UDSO solar meetunit bood hiervoor de oplossing. Het zonnepaneel zorgt voor de voeding van de UDSO datalogger en EGV sensor. De data wordt via GPRS verstuurd aan de TMX hoofdpost van het waterschap.

Wanneer het EGV gehalte toeneemt, stuurt de gebiedsregeling van de telemetrie systeem automatisch andere installaties aan. Er worden inlaten opengezet, waardoor schoon boezemwater het gebied in stroomt. Ook worden er schuiven dicht gestuurd zodat het zoute water niet verder het gebied in kan komen. Het waterniveau wordt continue bewaakt door de gemalen, bij stijging van het water zorgen deze dat het overtollig water wordt afgevoerd. Door het inlaten van schoon boezemwater wordt verdere verzilting tegengegaan. Goed waterbeheer mogelijk gemaakt door oplossingen welke Vlaar heeft aangebracht.

 

Totaaloplossing voor optimaal waterbeheer

Vlaar werkt aan optimalisering van uw watermanagement. Voor elk vraagstuk bieden wij een oplossing. Omdat ons team alle benodigde disciplines beheerst verzorgen wij het project van begin tot eind. Onze service stopt niet bij oplevering. U mag van ons een gedegen nazorg verwachten.

EGV metingen

Solar meetbuis

De UDSO-LP modules zijn speciaal ontwikkeld voor stand-alone metingen in het veld. Met de UDSO-LP is het mogelijk om op afgelegen plekken, zonder enige aansluiting in de buurt te monitoren.

grondwater logger

Grondwater logger

TSX100 modemlogger welke met zijn smalle behuizing eenvoudig in een grondwaterpeilbuis geplaatst kan worden. Het uitlezen van het niveau kan eenvoudig op o.a. de TMX hoofdpost.

© Copyright 2023 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign