line

Meetboeien voor EGV-meting voor HHNK

Terug naar overzicht

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de afgelopen periode de mogelijkheden verkend voor project Verbetering natte infrastructuur Noordkop, dat zich richt op de Amstelmeerboezem.

Om vismigratie en visdiversiteit te verbeteren, is achter spuisluis Oostoever een brakke overgangszone gecreƫerd van ca. 14 ha. Om te bepalen hoeveel zee-invloed kan worden toegelaten om zoveel mogelijk te voldoen aan de ideale omstandigheden voor vismigratie, zonder dat het brakke water zich verder verspreidt dan het Spuikanaal (belangrijk voor het behoud van de zoetwatervoorziening voor de landbouw), is ervoor gekozen om deze diepere metingen te doen in het midden van het kanaal.
De metingen in het kanaal worden gedaan met meetboeien van Vlaar en de gegevens van deze metingen worden gebruikt om de verschillende invloeden te bepalen.

De meetboeien zijn door Vlaar ontwikkeld. In de meetboei is een UDSO-LP module met accu geplaatst die dmv GPRS met de hoofdpost van het Hoogheemraadschap communiceert. Op de meetboei zijn drie zonnepanelen geplaatst die de UDSO van spanning voorzien om te kunnen blijven meten. Vijf sensoren voor de EGV-metingen zijn op verschillende dieptes geplaatst in een meetbuis onder de meetboei.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign