line

EGV Meting

EGV metingen Terug naar overzicht

Door suppletie van 35 miljoen kubieke meter zand kan het zoutgehalte in het oppervlakte water behoorlijk toenemen.

Als het zoutgehalte in het oppervlaktewater toeneemt kan dit verzilting van de landbouwgrond veroorzaken. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een pilot gestart om te meten hoe hoog het zoutgehalte van het oppervlaktewater is. Het zoutgehalte is te meten door het Elektrisch Geleidings Vermogen (EGV) van het water te meten. Tussen Den Helder en Petten zijn door Vlaar EGV metingen geplaatst. De apparatuur meet elk kwartier het zoutgehalte (ook wel Chloridegehalte genoemd). Door de metingen krijgt het waterschap een duidelijk beeld van de waterkwaliteit in het bollengebied.

Zwakke schakels

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de noordelijker gelegen duinen voldeden niet meer aan de veiligheidseisen en zijn daarom versterkt. In plaats van het ophogen van de dijk is gekozen voor het aanbrengen van 35 miljoen kuub zand voor de kust. Hierdoor is een duin- en strandlandschap ontstaan. Het nieuwe bredere strand en extra duinen rij zorgt naast meer veiligheid ook voor extra ruimte voor recreatie. De kust tussen Petten en Camperduin is in 2015 door minister Schultz van Haegen veilig verklaard: de komende 50 jaar is de waterveiligheid van de Noord-Hollandse zeekust weer op orde.

Veiligheid mogelijk gevolg voor kwaliteit van het oppervlaktewater?

De suppletie van 35 miljoen kubieke meter zand kan invloed hebben op het kwelwater (opwelling uit de diepere ondergrond). Het zoute kwelwater kan verzilting tot gevolg hebben. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van het water.

De door Vlaar geplaatste EGV metingen monitoren de waterkwaliteit. De metingen zijn aangesloten op de bestaande telemetrie (onderstations) van diverse gemalen en stuwen. Er wordt ook gemeten op plaatsen waar geen aansluiting aanwezig is. De UDSO solar meetunit bood hiervoor de oplossing. Het zonnepaneel zorgt voor de voeding van de UDSO datalogger en EGV sensor. De data wordt via GPRS verstuurd aan de TMX hoofdpost van het waterschap.

Wanneer het EGV gehalte toeneemt, stuurt de gebiedsregeling van de TMX telemetrie systeem automatisch andere installaties aan. Er worden inlaten opengezet, waardoor schoon boezemwater het gebied in stroomt. Ook worden er schuiven dicht gestuurd zodat het zoute water niet verder het gebied in kan komen. Het waterniveau wordt continue bewaakt door de gemalen, bij stijging van het water zorgen deze dat het overtollig water wordt afgevoerd. Door het inlaten van schoon boezemwater wordt verdere verzilting tegengegaan. Goed waterbeheer mogelijk gemaakt door oplossingen welke Vlaar heeft aangebracht.

Meer info over de Solar Meetbuis: Lees verder

Een diagram die de werkwijze van Vlaar Techniek weergeeft

Beheren Bewaken Besturen

Telemetrie maakt beheer van technische installaties eenvoudig. Voor het efficiƫnt beheren, besturen en bewaken van technische installaties maakt Vlaar gebruik van hoogwaardige meet- en regeltechniek. We verzorgen de installatie, maar ook de besturingssoftware die vaak gekoppeld is aan een centrale post. Indien Vlaar de post host, beschikt u via internet, binnen een veilige omgeving, altijd en overal over de actuele gegevens. Wij zijn TMX dealer en hebben daarnaast ons eigen onderstation ontwikkeld: de UDSO. Onze geavanceerde software en hardware wordt door grote waterschappen en gemeentes gebruikt, maar is ook voor de kleine gebruiker toegankelijk.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign