line

Besturingsinstallatie gemaal Miedema en Ropta

Besturingsinstallaties Terug naar overzicht

Voor de innovatieve renovatie kunnen de gemalen weer twintig jaar vooruit

Gelijktijdig met het reviseren van de pompen worden twee hydraulische units voor de schuiven en de krooshekreiniger vervangen. Ook wordt er een nieuwe vispassage inclusief elektrische installatie gerealiseerd.
Door ook de elektrische voeding- en besturingsinstallaties te vervangen is het gemaal klaar voor de toekomst. Tijdens hoogwatercalamiteiten kunnen de gemalen een betere bestrijding van het water bieden. De pompfunctie van de gemalen blijft tijdens de renovatie gewaarborgd door tijdelijke pompinstallaties.

Vismigratie

Voor een gezonde palingstand is de visuittrek in de herfst van groot belang. De volwassen paling (schieraal) zwemt vanuit Europa naar de Sargassozee bij Mexico om te paaien. De larfjes trekken vervolgens, geholpen door de warme golfstroom, in drie jaar weer terug (6.000 km). Als kleine doorzichtige glasaaltjes komen ze bij de Europese kusten aan.

Renovatie

De pompen van de gemalen worden zo aangepast dat volwassen paling vanuit Fryslân naar de Waddenzee kan zwemmen. Voor een gezonde palingstand is deze visuittrek van groot belang. De inbouw van visvriendelijke waaiers in de pompen bij gemaal Ropta en Miedema zorgt voor een ongehinderde passage van vrijwel alle schieraal tot een lengte van 80 cm. Volgens berekeningen overleeft namelijk minstens de helft van de vissen de conventionele waaiers niet. Met deze nieuwe soort waaier wordt de overlevingskans opgevoerd naar 90 tot 100 procent. Dit gaat niet ten koste van de pompsnelheid.

Voor de intrek van jonge paling (glasaal) en de driedoornige stekelbaars is bij gemaal Ropta een vishevel aanwezig. Deze hevelt de jonge vis in het voorjaar over de dijk de provincie Fryslân in. Bij gemaal Miedema in Zwarte Haan legt Wetterskip Fryslân een vispassage aan, zodat ook hier de glasaal en driedoornige stekelbaars Fryslân binnen kunnen komen.

De monteur welke 20 jaar geleden de E-installatie voor Vlaar heeft aangelegd was nu de projectleider, mede door zijn kennis van het gemaal en de ervaring van Vlaar met waterbeheer zijn de werkzaamheden vlot en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. 

Meet en regeltechniek Lees verder

Een diagram die de werkwijze van Vlaar Techniek weergeeft

Vlaar renoveert gemalen en/of voorziet ze van nieuwe besturingstechniek. Ook voor nieuwbouwprojecten is Vlaar een geschikte partner. Het automatiseren en/of renoveren van een gemaal brengt diverse disciplines met zich mee. Vlaar heeft de expertise om het gehele automatiseringstraject uit te voeren. Van het oriënterend gesprek tot aan de oplevering en in bedrijfstelling. Vlaar beheerst de meest moderne technieken waarmee de bestekeisen en wensen van eindgebruikers worden omgezet naar een besturingsinstallatie op maat.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign