line

Loggers en sensoren voor Hoogheemraadschap van Rijnland

 

 

Terug naar overzicht

 

 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland draagt zorg voor droge voeten en schoon water, biedt bescherming tegen de zee en overstromingen en zorgt voor een goede waterstand in polders en stedelijke gebieden. Het werkgebied strekt zich uit van Velsen, Amsterdam, Gouda, Zoetermeer tot aan Den Haag.

Het kunnen beschikken over actuele en nauwkeurige meetwaarden is dan ook essentieel voor het waterschap. Op basis van de modeluitkomsten vindt de aansturing van de gemalen, deels geautomatiseerd, plaats om het peilbeheer te optimaliseren.

Rijnland wil optimaal grip hebben op en inzicht hebben in de goede werking van haar loggers en sensoren. Een groot deel van de bestaande loggers en sensoren is technisch aan vervanging toe, reden om een aanbesteding in de markt te zetten.

Na een uitgebreide selectieprocedure, waarbij de nadruk lag op duurzaamheid, betrouwbaarheid en vandalisme-bestendigheid, kwam Vlaar als beste naar voren. Daar zijn wij trots op!
Voor een periode van vier jaar zal Vlaar zorgen voor de levering, het installeren en het onderhouden van loggers en diverse sensoren. Deze worden gebruikt voor het monitoren van oppervlaktewater, neerslag, EGV (zoutgehalte), grondwaterstanden en het bodemvocht.

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol. Vlaar heeft hier o.a. de Solar Meetbuis voor ontwikkeld, een vandaalbestendige meetbuis voorzien van een geïntegreerd zonnepaneel. De data wordt door de UDSO logger verzonden naar het beheersysteem van het waterschap (de hoofdpost).
Met de Solar Meetbuis is het mogelijk om ook op afgelegen locaties (zonder aansluiting) monitoring mogelijk te maken. De accu gevoede modules zijn zeer energiezuinig en onderhoudsarm. Ook kunnen andere type sensoren op de UDSO logger worden aangesloten.

Mocht u informatie willen over de duurzame oplossingen welke Vlaar voor uw meetnet kan realiseren, neem dan contact op via 0227-570260.

 

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign