line

Nieuwbouw Gemaal Vijfhuizen

Nieuwbouwgemaal Vijfhuizen Terug naar overzicht

 

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen in de zeedijk bij het plaatsje Marrum, zal straks de waterafvoer bij zware regenval verbeteren. Het gemaal wordt in opdracht van Wetterskip Fryslân gerealiseerd. Gemaal Vijfhuizen is het 4e gemaal aan de noordkust van Friesland en dient ter ondersteuning van de zeegemalen Ropta en Miedema en gemaal Ezumazijl. Het nieuwe gemaal Vijfhuizen verhoogt de bemalingscapaciteit van de Friese boezem en polder. Het water wordt binnendijks zo beter op peil gehouden en de verzilting in de polder wordt teruggedrongen.

Werkzaamheden Vlaar

Vlaar heeft de opdracht gekregen van vijzelbouwer Spaans Babcock. De opdracht van Vlaar omvat het leveren, plaatsen en aansluiten van de complete elektrotechnische installatie van het gemaal. De E-installatie stuurt niet alleen de twee vijzels en pomp aan, maar ook de keermiddelen en overige installatie onderdelen.
Gemaal Vijfhuizen wordt voorzien van een uitgebreide noodstroomvoorziening. De noodstroomvoorziening voorziet naast de besturingsinstallatie ook de de vijf noodschuiven van spanning tijdens stroomuitval. Hierdoor is de veiligheid gegarandeerd.
Vlaar is ook verantwoordelijk voor het leveren, monteren en aansluiten van de complete verlichtingsinstallatie in- en om het gemaal, inclusief verwarming en temperatuurmetingen.

Natuur

Door het nieuwe gemaal ontstaat een bijzondere verbinding tussen zoet binnenwater en zout zeewater. Binnendijks wordt er een aanvoer van zoet water naar het gemaal gerealiseerd. Buitendijks wordt het water straks afgevoerd via een afwateringsvaart die overgaat in een slenk. Deze slenk loopt door een nieuw te verkwelderen gebied van ongeveer 33 hectare. Hiermee ontstaat er een geleidelijke overgang van zoet naar zout water in de buitendijkse natuurgebieden.

Vismigratie

In het gemaal komt een vispassage: de verbinding tussen zoet en zout water. Een zoete lokstroom vanuit het gemaal trekt kleine vissen vanuit de Waddenzee aan. Via een ‘viswachtruimte’ kunnen zij via periodiek vrij verval de boezem in zwemmen. Vissen die vanuit de boezem richting Waddenzee willen kunnen deze via een visvriendelijke pomp en soms via de vijzels bereiken. Buitendijks wordt er voor de vismigratie een visdrempel geplaatst.

Samenwerking Wetterskip Fryslân en Vlaar

Het is niet de eerste keer dat Vlaar samenwerkt met Wetterskip Fryslân. Voor de innovatieve renovatie van de gemalen Miedema en Ropta heeft Vlaar de complete elektrotechnische installaties vervangen. Beide gemalen zijn hierdoor weer helemaal klaar voor de toekomst. Meer weten over de gemalen Miedema en Ropta? Klik hier.
Vlaar renoveert gemalen en/of voorziet ze van nieuwe besturingstechniek. Ook voor nieuwbouwprojecten is Vlaar een geschikte partner. Het automatiseren en/of renoveren van een gemaal brengt diverse disciplines met zich mee. Vlaar heeft als totaaloplosser de expertise om het gehele automatiseringstraject uit te voeren. Van het oriënterend gesprek tot aan de oplevering en in bedrijfstelling. Vlaar beheerst de meest moderne technieken waarmee de bestekeisen en wensen van eindgebruikers worden omgezet naar een besturingsinstallatie op maat.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign