line

Slim sturen met hevels

Hevels Terug naar overzicht

Slim en duurzaam sturen met de permanente Hevels aan de Westermeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland is in de zomer van 2018 begonnen met de aanleg van twee permanente hevels bij de Westermeerdijk. Door middel van deze hevels wordt er zout- en ijzerarm water ingelaten in het gebied tussen Espel en Urk. Een meetsysteem voor de kwaliteit van het water en de twee permanente hevels zorgen ervoor dat het water slim en efficiënt de polder ingelaten wordt.

Aanpassingen

Om het water uit het IJsselmeer goed over het gebied te verdelen, zijn er aanpassingen in het watersysteem nodig. Zo wordt er een duiker aangepast zodat deze af te sluiten is. Het aangevoerde zout- en ijzerarme water wordt door een gesloten ingegraven leiding vanaf het IJsselmeer naar de Westermeertocht het gebied in geleid. De nieuwe hevels worden voorzien van een debietmeter en elektronisch gestuurde kleppen waarmee per tocht een bepaalde hoeveelheid water kan worden ingelaten. Hevel 1 bedient de Steenbank- en Ankertocht. Hevel 2 bedient de Espeler- en Onderduikerstocht.

Werkzaamheden Vlaar

De werkzaamheden van Vlaar in dit project bestaan uit het engineeren, leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren van de complete besturings- en vacuüminstallatie. Compleet met de hevelhuisjes en divers leidingwerk met bijbehorende afsluiters.

Solar Meetbuis en LMX-400 onderstations

De afgelopen jaren heeft Vlaar tientallen Solar meetbuizen voor Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd die de waterkwaliteit in de polder meten (zoutgehalte/EC). De Solar meetbuis communiceert met de TMX hoofdpost van het waterschap, indien het zoutgehalte in de polder te hoog wordt krijgen de LMX-400 onderstations een seintje om de hevel vol automatisch te starten. De hevels zorgen er voor dat er zout- en ijzerarm water ingelaten wordt in het gebied waar de aanwezige bollenteelt, tuinbouw en specifieke teelten in de akkerbouw het nodig heeft.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign