line

Stuwen & waterbergingen

Terug naar overzicht

Stuwen

Al 25 jaar automatiseren wij stuwen voor diverse opdrachtgevers waaronder ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Vlaar aan de basis gestaan van het huidige ontwerp. De eerste stuwen werden nog voorzien van netvoeding en een vaste telefoonlijn,¬† via de telemetrie werd er dagelijks een opvraag gedaan. Tegenwoordig zijn de stuwen voorzien van de laatste techniek, stand alone locaties welke via GPRS continu in verbinding staan met de TMX centraalpost van het Hoogheemraadschap. Zonnepanelen en accu’s zorgen voor de energievoorziening. Een duurzame stand-alone oplossing voor jarenlang optimaal waterbeheer.

Een diagram die de werkwijze van Vlaar Techniek weergeeft

Waterbergingen

Het klimaat verandert en de buien zijn soms heviger, waardoor er wateroverlast kan ontstaan. Om overlast te voorkomen worden er gebieden ingericht voor waterberging. In de projecten wordt de waterberging  gecombineerd met natuur, landschap en soms archeologie en cultuurhistorie. Daarnaast wordt de waterkwaliteit verbeterd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Vlaar Techniek heeft opdracht gekregen om diverse waterbergingen in Noord Holland te automatiseren. Nadat de civiele aannemer de graaf werkzaamheden uitgevoerd heeft en de stuwen/schuiven geplaatst zijn, leveren en installeren wij een complete besturingskast, Auma aandrijvingen en niveaumetingen. De automatisering regelt bij dreigende wateroverlast, dat er water uit de boezem de waterberging in kan stromen. Deze zal dan hoogstens enkele dagen onder water staan, de rest van de tijd zijn het droge en bloemrijke graslanden. Het vullen en legen van de waterbergingen gaat volledig automatisch, als het peil in de boezem te hoog wordt, zal de inlaat stuw of schuif naar beneden worden gestuurd waarna de berging zich vult. Wanneer de berging volledig gevuld is zal de stuw/schuif volledig omhoog gestuurd worden zodat het water in de berging blijft. Wanneer het peil in de boezem is gezakt zal de aflaat stuw/schuif automatisch geopend worden waardoor het water weer uit de berging stroomt.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign