line

Telemetrie ondersteuning

Terug naar overzicht

Waarom telemetrie ondersteuning voor beheerders?

Beheerders van telemetrie systemen hebben vaak een volle agenda. In de ochtend inloggen op de hoofdpost, controle van het systeem en de locaties. Snel door naar een vergadering of een overleg met een collega. En dan het veld in voor een storing. De dagelijkse taken van de beheerder zijn gevarieerd, met gevolg dat de werkweek wel eens te kort is. Telemetrie ondersteuning van Vlaar kan uitkomst bieden.

Haarlem besteed beheer en onderhoud riolering uit aan de BAM

De gemeente Haarlem heeft besloten het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte in handen te leggen van private partijen. De BAM heeft samen met vandervalk+degroot een prestatiecontract gesloten voor o.a. het domein riolering en grondwater. Voor het beheer van het telemetrie systeem is Vlaar ingeschakeld. Vlaar ontvangt vanuit het telemetrie systeem dagelijks een rapportage. De rapportage geeft inzicht in het functioneren van de rioolgemalen. Vlaar beheerd en bewaakt de TMX hoofdpost, indien nodig wordt het onderhoudsbedrijf ingeschakeld. Urgente storingen worden door de TMX hoofdpost automatisch gemaild aan het onderhoudsbedrijf.

Kennis van waterbeheer

Ook door waterschappen wordt Vlaar gevraagd om werkzaamheden op de hoofdpost uit te voeren. De telemetrie specialisten van Vlaar hebben goede kennis van waterbeheer. Het aanpassen van een regeling, het schrijven van een gebiedsregeling om wateroverlast te voorkomen, maar ook meedenken over energie besparingen in het veld. Vlaar heeft een van team specialisten die ondersteuning kan bieden aan de beheerders.

Meet en regeltechniek: lees verder

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign