line

Verduurzaming gemaal Vissering

Gemaal Vissering Terug naar overzicht

 

Waterschap Zuiderzeeland wil met de renovatie de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gemaal Vissering waarborgen. Hiervoor is in 2018 een aanbesteding gestart die in maart 2019 resulteerde in de gunningĀ van dit project aan SPIE Nederland B.V. De renovatie leidt tot een verlaging van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten van het gemaal. Ook wordt het gemaal voor vissen passeerbaar gemaakt. Hiermee wordt gemaal Vissering een van de meest duurzame gemalen ter wereld (van deze schaal).

15 jarige overeenkomst

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de uitvoering en 15 jaar meerjarig onderhoud bij SPIE belegd. Heemraad Ton Leijten van Waterschap Zuiderzeeland is blij met de uitkomst van de aanbesteding: ‘De verlaging van het energieverbruik en de CO2-uitstoot dragen bij aan de energiedoelstellingen van het waterschap en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen op Urk. Bovendien biedt dit project – onder voorwaarden – ruimte voor het faciliteren van de levering van thermische energie (koude en/of warmte) uit oppervlaktewater’.

Samenwerking

SPIE werkt voor dit project samen met Bosman Watermanagement (pompen) en Vlaar Techniek (Elektrotechniek). Tijdens de tenderfase hebben de partijen intensief samengewerkt om concrete duurzame plannen aan het waterschap te kunnen presenteren. Inmiddels is gestart met het definitieve ontwerp. De beoogde oplevering is in de zomer van 2021.

Over gemaal Vissering:

Gemaal Vissering bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is 460 kmĀ² groot en ligt gemiddeld 5,5 meter onder NAP. Om ervoor te zorgen dat bewoners van de Noordoostpolder droge voeten houden pompen de drie gemalen samen gemiddeld per jaar ongeveer 400 miljard liter water vanuit de polder in het IJsselmeer en Kadoelermeer. Die hoeveelheid is gelijk aan circa 160.000 olympische zwembaden (van 50 x 25 meter). In 2016 heeft Gemaal Vissering ongeveer 110 miljard liter vanuit de Noordoostpolder in het IJsselmeer gepompt.

 

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign