line

Vispassage Noordkanaal, Texel

Vispassage Krassekeet Terug naar overzicht

 

Door inpoldering zijn veel binnenwateren voor verschillende vissoorten onbereikbaar geworden. Vissen zoals glasaal, palingĀ en de driedoornige stekelbaars krijgen het steeds moeilijker om hun levenscyclus te voltooien. Gelukkig is er voor dit probleem steeds meer aandacht. Door de aanleg van vispassages bij gemalen, inlaten of sluizen worden afgesloten routes hersteld. De vissen die tussen zoet en zout water migreren kunnen hierdoor hun levenscyclus wel voltooien.

Hoe werkt vispassage Noordkanaal

Tijdens het voor- en najaar wordt vispassage Noordkanaal tijdens zonsopkomst en zonsondergang automatisch aangestuurd. Via een lokstroompomp komt zoet water in het wad. Het zoete water lokt de vissen naar een opvangbak. Nadat de vissen in de opvangbak verzameld zijn, wordt de bak aan de waddenzeekant afgesloten door middel van een automatische werkende schuif. De schuif zorgt ervoor dat het zoute water niet verder kan stromen. Als de schuif aan de boezemkant geopend is kunnen de vissen de polder in zwemmen. Tijdens de uittrek van de vissen wordt de volgorde omgedraaid, zo kunnen de vissen ook weer de polder uitzwemmen. De vispassage werkt samen met het gemaal en de naastgelegen stuw.

Automatisering door Vlaar uitgevoerd

Vlaar heeft in opdracht van Ooms Construction B.V. de automatisering van vispassage Noordkanaal gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden uit de engineering en het leveren en inbedrijfstellen van de elektrotechnische installatie van vispassage Noordkanaal. Ook heeft Vlaar de besturingssoftware voor de vispassage gerealiseerd. De installatie stuurt 3 schuiven, een lokstroompomp en een stuw aan.

Meer weten over het automatiseren van stuwen? Klik hier.

 

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign