line

Waterberging Saenegheest en Vliegveld Bergen

waterberging Terug naar overzicht

Volledig geautomatiseerde waterbergingen Saenegheest en Vliegveld Bergen.

Het klimaat verandert en de buien zijn soms heviger, waardoor er wateroverlast kan ontstaan. Om overlast te voorkomen worden er gebieden ingericht voor waterberging. In de projecten wordt de waterberging  gecombineerd met natuur, landschap en soms archeologie en cultuurhistorie. Daarnaast wordt de waterkwaliteit verbeterd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Opdracht automatiseren diverse waterbergingen

Vlaar heeft opdracht gekregen om diverse waterbergingen in Noord Holland te automatiseren. Nadat de civiele aannemer de graaf werkzaamheden uitgevoerd heeft en de stuwen/schuiven geplaatst zijn, leveren en installeren wij een complete besturingskast, Auma aandrijvingen en niveaumetingen. In totaal zijn er 4 zonnestuwen en 4 netstuwen geplaatst in de waterbergingen Saenegheest en Vliegveld Bergen.

De automatisering regelt bij dreigende wateroverlast, dat er water uit de boezem de waterberging in kan stromen. Deze zal dan hoogstens enkele dagen onder water staan, de rest van de tijd zijn het droge en bloemrijke graslanden. Het vullen en legen van de waterbergingen gaat volledig automatisch, als het peil in de boezem te hoog wordt, zal de inlaat stuw of schuif naar beneden worden gestuurd waarna de berging zich vult. Wanneer de berging volledig gevuld is zal de stuw/schuif volledig omhoog gestuurd worden zodat het water in de berging blijft. Wanneer het peil in de boezem is gezakt zal de aflaat stuw/schuif automatisch geopend worden waardoor het water weer uit de berging stroomt.

Stuw automatisering op maat: Lees verder

Sinds de problemen met wateroverlast in het eind van de 20e eeuw wordt gezocht naar de mogelijkheden om dit via waterberging in bepaalde gebieden te voorkomen. Daarbij worden wateren voor waterberging aangewezen maar soms ook grote agrarische of natuurgebieden die bij een dreigende overstroming moeten dienen om water tijdelijk op te vangen. De kleinschalige, tot 50 hectare, worden retentiegebied genoemd terwijl voor overloop op grote schaal zogenaamde waterbergingsgebieden zijn aangewezen. In Drenthe kan bijvoorbeeld het ca. 2500 ha grote De Onlanden dienen als waterbergingsgebied. Soortgelijke voorzieningen zijn ook elders beschikbaar.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign