Hevel Kadoelen

Vlaar Techniek verzorgt E&W hevel Kadoelen voor Waterschap Zuiderzeeland

09-03-2021

Het waterschap heeft na een aanbesteding, deze opdracht aan Vlaar Techniek gegund voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Lees verder

Loggers en sensoren voor Hoogheemraadschap van Rijnland

12-11-2020

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol. Vlaar heeft hier o.a. de Solar Meetbuis voor ontwikkeld voorzien van een geïntegreerd zonnepaneel. Rijnland heeft voor Vlaar gekozen om deze meetbuizen te plaatsen.

Renovatie gemaal Aquarivium

23-12-2019

Renovatie Aquarivium; Naast de E-werkzaamheden gaan we ook mechanische werkzaamheden uitvoeren. Deze bestaan o.a. uit; reviseren van de schuifafsluiters, pompen en vlinderkleppen.

Gemaal Vissering

Verduurzaming gemaal Vissering

28-11-2019

Hoofdaannemer SPIE Nederland BV gaat samen met Bosman Watermanagement en Vlaar Techniek gemaal Vissering renoveren met het doel verlaging van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten.

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign