Hevel Kadoelen

Vlaar Techniek verzorgt E&W hevel Kadoelen voor Waterschap Zuiderzeeland

09-03-2021

Het waterschap heeft na een aanbesteding, deze opdracht aan Vlaar Techniek gegund voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Lees verder

Hevels

Slim sturen met hevels

08-03-2019

Door middel van deze hevels wordt er zout- en ijzerarm water ingelaten. Een meetsysteem voor de kwaliteit van het water en de twee permanente hevels zorgen ervoor dat het water slim en efficiënt de polder wordt gelaten.

Vispassage Krassekeet

Vispassage Noordkanaal, Texel

18-09-2018

Door de aanleg van vispassages bij gemalen, inlaten of sluizen worden afgesloten routes hersteld, vissen die tussen zoet en zout water migreren kunnen hierdoor hun levenscyclus wel voltooien.

Revisie gemaal de Lely

02-05-2018

Om de Wieringermeer komende decennia droge voeten te laten houden worden de complete aandrijflijnen en bijbehorende elektrotechnische installatie vervangen.

3 gemalen Texel automatiseren

3 gemalen Texel

01-08-2017

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal de komende jaren de Waddenzeedijk van Texel versterken. Onderdeel van de dijkversterking is het bouwen van drie nieuwe gemalen; Dijkmanshuizen, De Schans en Eijerland.

Simkaarten

Simkaarten wisselen

01-08-2017

Naast de opdracht voor het uitwisselen van de simkaarten voor de objecten voor het oppervlaktewater beheer, is Vlaar ook de opdracht voor het uitwisselen van de simkaarten van de rioolgemalen van HHNK gegund.

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign