Sluis Krijgsman

19-08-2021

In woongebied De Krijgsman te Muiden is de oude sluis gerestaureerd. Vlaar heeft de complete E&W-installatie verzorgd.

Lees verder

Renovatie gemaal Aquarivium

23-12-2019

Renovatie Aquarivium; Naast de E-werkzaamheden gaan we ook mechanische werkzaamheden uitvoeren. Deze bestaan o.a. uit; reviseren van de schuifafsluiters, pompen en vlinderkleppen.

Gemaal Vissering

Verduurzaming gemaal Vissering

28-11-2019

Hoofdaannemer SPIE Nederland BV gaat samen met Bosman Watermanagement en Vlaar Techniek gemaal Vissering renoveren met het doel verlaging van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten.

Hevels

Slim sturen met hevels

08-03-2019

Door middel van deze hevels wordt er zout- en ijzerarm water ingelaten. Een meetsysteem voor de kwaliteit van het water en de twee permanente hevels zorgen ervoor dat het water slim en efficiënt de polder wordt gelaten.

Vispassage Krassekeet

Vispassage Noordkanaal, Texel

18-09-2018

Door de aanleg van vispassages bij gemalen, inlaten of sluizen worden afgesloten routes hersteld, vissen die tussen zoet en zout water migreren kunnen hierdoor hun levenscyclus wel voltooien.

Revisie gemaal de Lely

02-05-2018

Om de Wieringermeer komende decennia droge voeten te laten houden worden de complete aandrijflijnen en bijbehorende elektrotechnische installatie vervangen.

© Copyright 2022 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign