Vlaar Techniek levert 160 meetsystemen aan Waterschap Drents Overijsselse Delta

09-02-2021

Een belangrijk instrument van de peilbeheerder is het telemetriesysteem waarmee het peil van de boezem en de polders wordt bewaakt en gestuurd. De UDSO-logger van Vlaar sluit naadloos aan bij de wensen en eisen van WDOD.

Lees verder

Nieuwbouwgemaal Vijfhuizen

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

01-03-2017

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen, in de zeedijk bij het plaatsje Marrum, zal straks de waterafvoer bij zware regenval verbeteren. Het gemaal wordt in opdracht van Wetterskip Fryslân gerealiseerd.

Telemetrie ondersteuning

03-11-2016

Het aanpassen van een regeling om wateroverlast te voorkomen, maar ook meedenken over een energie besparingen in het veld. Vlaar heeft een team specialisten welke ondersteuning kunnen bieden bij het dagelijks beheer.

EGV metingen

EGV Meting

25-10-2016

Door suppletie van 35 miljoen kubieke meter zand kan het zoutgehalte in het oppervlakte water behoorlijk toenemen. De door Vlaar geplaatste EGV metingen monitoren en bewaken de waterkwaliteit in het bollengebied.

C. Mantel

Gemaal C. Mantel

27-09-2016

Het grootste visvriendelijke gemaal van Nederland met een capaciteit van 4 pompen met 30.000 m3/per uur wordt uitgevoerd met een E-installatie welke ontworpen en uitgevoerd is door Vlaar.

sturen op Energie / De APX regeling

Sturen op energie

27-09-2016

Gebruik van alternatieve energie, zoals windenergie en zonne-energie neemt steeds verder toe. Deze energiebronnen hebben echter één nadeel. Het aanbod van deze energie loopt niet parallel aan de vraag.

waterberging

Waterbergingen Saenegheest en Vliegveld Bergen

26-09-2016

Het klimaat verandert en de buien zijn soms heviger, waardoor er wateroverlast kan ontstaan. De volledig geautomatiseerde waterbergingen helpen mee om het tijdelijk te veel aan water op een verantwoorde manier te bergen.

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign