Hevel Kadoelen

Vlaar Techniek verzorgt E&W hevel Kadoelen voor Waterschap Zuiderzeeland

09-03-2021

Het waterschap heeft na een aanbesteding, deze opdracht aan Vlaar Techniek gegund voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Lees verder

Vier Noorder Koggen

15-04-2016

Vlaar verzorgde de engineering en levering van de complete E-installatie van gemaal Vier Noorder Koggen

Automatiseren stuwen

15-04-2016

Al 25 jaar automatiseert Vlaar stuwen voor verschillende waterschappen en provincie.

automatisering brug en sluis

Automatisering brug en sluis Luyendijk

15-04-2016

De brug en sluis zijn door Vlaar volledig geautomatiseerd, de sluis wordt bediend door middel van een drukknop, de bediening van de brug kan vanuit de lessenaar.

Solar meetbuis

Solar meetbuis

15-04-2016

Solar meetbuis voor waterstandmetingen op Terschelling voor Wetterskip Fryslân.

Impressie foto’s

17-03-2016

Vlaar is specialist in waterbeheer, foto's van verschillende projecten geven een goede indruk van de werkzaamheden welke Vlaar uitvoert.

sluis automatiseren

Sluis automatiseren, Kooysluis

12-01-2016

Om de hydraulische aandrijvingen, de rinketten en de spuischuiven aan te sturen zijn door Vlaar vier besturingskasten geplaatst en aangesloten.

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign