line

Vlaar automatiseert 69 stuwen van Waterschap Aa en Maas met een Compacte Solar Besturing

Terug naar overzicht

 

In het kader van “Optimalisatie automatisering watersystemen: Automatiseren stuwen” schreef waterschap Aa en Maas een aanbesteding uit voor het vervangen van 69 automatische stuwbesturingen, deze aanbesteding is gegund aan Vlaar Techniek. Na het verwijderen van de bestaande besturing gaat Vlaar de stuwen voorzien van de Compacte Solar Besturing (CSB) welke zich de afgelopen jaren bewezen heeft als zeer betrouwbaar, duurzaam en gebruiksvriendelijk.

Deze CSB’s voor Aa en Maas zijn voorzien van een LMX400 onderstation van TMX-leverancier Kuipers Electronic Engineering. De LMX400 is een modulair onderstation dat vele mogelijkheden biedt op het gebied van waterbeheer; bediening kan op afstand via de hoofdpost. In de CSB zorgt de LMX voor de volledig automatische peil- of debietregeling. Zo kan het waterschap beter inspelen op weersextremen, maximaal water vasthouden om droogte en wateroverlast te voorkomen en energiekosten besparen. Hiermee sluit de CSB naadloos aan op de wensen van het waterschap.

De benodigde energie voor de CSB wordt opgewekt met een zonnepaneel en opgeslagen in twee accu’s. Bij een aantal locaties wordt het bovenpeil gemeten door een Vega radarmeting geïntegreerd in de kap van de CSB. De overige peilmetingen zijn standaard drukmetingen die in een HDPE meetbuis naast stuw worden bevestigd. De software in de besturing zorgt voor de aansturing van de motor die de stuw in de gewenste stand zet. De CSB communiceert met de TMX hoofdpost van Waterschap Aa en Maas. Standalone of communicatie via een Cloud-oplossing is ook mogelijk.

De Compacte Solar Besturing is geschikt voor elke stuw of schuif en is verkrijgbaar in verschillende varianten. De voornaamste zijn de CSB 50Nm, de CSB 80Nm en de CSB 150Nm. Daarnaast is er ook een uitvoering voor 1x10A netaansluiting. Na voltooiing van deze opdracht zullen er ruim 120 CSB’s van Vlaar door Aa en Maas in gebruik zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de CSB voor uw stuw of schuif? Neem dan contact op via 0227-570260 of stuur een e-mail naar info@vlaartechniek.nl.

 

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign