line

De week van ons Water.

Vlaar Terug naar overzicht

De Week van ons Water wordt van 12 tot en met 19 oktober gehouden. De week van ons Water wordt georganiseerd door waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseert in samenwerking met de gemeentes Bergen, Uitgeest en Castricum en PWN een waterdag op woensdag 19 oktober. Het thema is klimaatverandering en waterveiligheid. programma waterdag 19 oktober

Waterbergingen om wateroverlast te voorkomen

Als thema is gekozen voor waterveiligheid en wateroverlast. Vlaar speelt op het gebied van automatisering voor waterbeheer een grote rol. Bijvoorbeeld voor de waterschappen in hun werkzaamheden om waterveiligheid te garanderen en wateroverlast te voorkomen.

Het klimaat verandert en buien zijn soms heviger waardoor wateroverlast kan ontstaan. Al sinds de problemen met wateroverlast aan het eind van de 20e eeuw wordt gezocht naar de mogelijkheden om dit via waterberging in bepaalde gebieden te voorkomen. Daarbij worden wateren voor waterberging aangewezen maar soms ook grote agrarische- of natuurgebieden die bij een dreigende overstroming moeten dienen om water tijdelijk op te vangen.

In de projecten wordt de waterberging gecombineerd met natuur, landschap en soms archeologie en cultuurhistorie. Vlaar heeft opdracht gekregen om diverse waterbergingen in Noord Holland te automatiseren. Vlaar levert en installeert de complete besturing. Het vullen en legen van de waterbergingen gaat volledig automatisch. Als het peil in de boezem te hoog wordt zal de inlaat stuw of schuif naar beneden worden gestuurd. De berging kan zich dan vullen met water. Als de berging volledig gevuld is zal de stuw of schuif omhoog gestuurd worden. Het water blijft dan in de berging. Wanneer het peil in de boezem is gezakt zal de aflaat stuw/schuif automatisch geopend worden. Het water stroomt dan de berging uit. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Waterbergingen Saenegheest en Vliegveld Bergen

Vlaar draagt bij aan een optimaal waterbeheer voor waterveiligheid. We hopen dat de Week van ons Water een groot succes wordt. Kijk voor het volledige programma op https://www.onswater.nl/weekvanonswater

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign