line

Riool

Rioolbeheer, vegabar Vlaar

Rioolbeheer op maat

Vlaar biedt oplossingen voor optimaal rioolbeheer. Een rioolstelsel vraagt om extra aandacht door klimaatverandering, wetgeving en milieuaspecten. Toepassen van onderstations op locatie in combinatie met een hoofdpost maakt dagelijks beheer eenvoudig.

Een rioolstelsel heeft een infrastructuur waarbinnen afvalwater wordt geloosd, ingezameld en getransporteerd. Een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd vormt het riool. De riolering voert het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af.

Telemetrie vereenvoudigt beheer

Het rioolstelsel wordt vaak niet optimaal benut. Telemetrie vereenvoudigt het dagelijks beheer. Denk aan automatisering van gemalen en bergbezinkbassins en het gebruik van overstortmeters. Beheren, bewaken en besturen kan via online benaderbare software die binnen een veilige omgeving altijd en overal inzicht geeft in de actuele gegevens van het rioolbeheer.

Een diagram die de werkwijze van Vlaar Techniek weergeeft

Telemetrie voorkomt overstorten

Door goed afgestemde gebiedsregelingen wordt het rioolstelsel beter benut. In combinatie met de door Vlaar ontwikkelde overstortmeters die via GPRS razendsnel met de hoofdpost communiceren. Bij risico op overstort zet een gebiedsregeling diverse gemalen in werking om overstorten te voorkomen. De gemalen zijn op elkaar afgestemd. Als het ene gemaal het water niet kan verwerken, wordt een ander gemaal geblokkeerd of juist gestart om de bufferwerking van het stelsel optimaal te benutten.

Rioolbeheer

UDSO overstortmeter

De overstortmeter registreert real time het niveau in de put, door een gebiedsregeling wordt een naastgelegen gemaal gestart om een overstort te proberen te voorkomen.

telemetrie ondersteuning / rioolbeheer

Processchema in TMX hoofdpost

Snel en overzichtelijk worden alle gegevens gepresenteerd, parameters en instellingen kunnen eenvoudig gewijzigd worden voor een optimaal rioolbeheer.

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign