line Terug naar overzicht

Gemaal Prins Hendrik is klaar voor de besturingskast van Vlaar

Gemaal Prins Hendrik zorgt voor de bemaling van de Prins Hendrikpolder op Texel. Omdat het oude gemaal niet meer aan de eisen van de toekomst voldoet wordt er een nieuwe gemaal gebouwd. Inmiddels kan er door Vlaar begonnen worden met het plaatsen en aansluiten van de besturingskast. De verwachting is dat het gemaal in oktober 2016 door HHNK in gebruik genomen gaat worden. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de complete E-installatie worden uitgevoerd in opdracht van Bosman Watermanagement.

Het nieuw te bouwen gemaal beschikt over een totale pompcapaciteit van 110 m³/min bij een statische opvoerhoogte van circa 2,6 meter. Het nieuwe gemaal komt direct achter de primaire waterkering (Waddenzeedijk) van het eiland Texel. Het gemaal bemaalt de Prins Hendrikpolder (circa 900 ha.) en slaat via een uitstroomkoker door de Waddenzeedijk uit op de Waddenzee.

Een diagram die de werkwijze van Vlaar Techniek weergeeft

Vlaar renoveert gemalen en/of voorziet ze van nieuwe besturingstechniek. Ook voor nieuwbouwprojecten is Vlaar een geschikte partner. Het automatiseren en/of renoveren van een gemaal brengt diverse disciplines met zich mee. Vlaar heeft de expertise om het gehele automatiseringstraject uit te voeren. Van het oriënterend gesprek tot aan de oplevering en in bedrijfstelling. Vlaar beheerst de meest moderne technieken waarmee de bestekeisen en wensen van eindgebruikers worden omgezet naar een besturingsinstallatie op maat.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign