line

Succesvolle TMX dag

TMX dag Terug naar overzicht

Internet of things

Tegenwoordig maken niet alleen mensen gebruik van internet. Een groot deel van het internet wordt bezet door ’things’. Denk aan machines, auto’s, de thermostaat, verlichting en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘internet of things’. Dat biedt oneindig veel mogelijkheden. Het maakt onze persoonlijke leefomgeving echter wel erg gevoelig voor online inbraken. “Een mooi onderwerp voor de TMX dag”, aldus Peter Paul Kuipers van Kuipers Electronic Engineering. Lora en NarrowBand-IoT bieden volop kansen voor communicatie met online apparatuur. Bestaande apparatuur wordt hiervoor geschikt gemaakt en er wordt hard gewerkt aan een nieuw onderstation, de LMX400. Security en technische ontwikkelingen moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Dit werd ook duidelijk benadrukt door de presentatie van Applied Risk.

De praktijk

Toon Basten van Waterschap Peel en Maasvallei deelde zijn ervaringen met de TSX100. Na een succesvolle pilot zijn enkele honderden van deze nieuwe niveauloggers in de praktijk toegepast. Het waterschap heeft enkele niveauloggers voorradig, die (mede) worden gebruikt om aan te tonen dat niet alle wateroverlast wordt veroorzaakt door een hoog grondwaterpeil. Reeds een aantal maal is gebleken dat de wateroverlast veroorzaakt werd door verharding van de bodem. Hiermee is aangetoond dat een aantal schadeclaims ongegrond bleken.

Tom van Cittert van Van der Arend Installaties presenteerde de toepassing van TMX voor Rijkswaterstaat in het nieuwe A4-traject Midden Delfland. Met TMX was het mogelijk om aan de strenge eisen van Rijkswaterstaat te voldoen.

De TMX Dealers

De TMX dealers lieten tijdens aparte sessies zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Vlaar presenteerde de nieuwe huisstijl en besprak een aantal projecten die uitgelicht worden op de website. De reacties van de deelnemers waren positief. We kijken terug op een geslaagde dag.

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign