Hevel Kadoelen

Vlaar Techniek verzorgt E&W hevel Kadoelen voor Waterschap Zuiderzeeland

09-03-2021

Het waterschap heeft na een aanbesteding, deze opdracht aan Vlaar Techniek gegund voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Lees verder

Dijkmeting met UDSO telemetrie

Dijkmeting telemetrie

25-10-2015

Inspectie van de waterkering met UDSO telemetrie. Een raai van niveaumetingen zit aangesloten op de UDSO telemetrie, Jordy kames inspecteert de metingen in het veld.

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign