Vlaar Techniek levert 160 meetsystemen aan Waterschap Drents Overijsselse Delta

09-02-2021

Een belangrijk instrument van de peilbeheerder is het telemetriesysteem waarmee het peil van de boezem en de polders wordt bewaakt en gestuurd. De UDSO-logger van Vlaar sluit naadloos aan bij de wensen en eisen van WDOD.

Lees verder

Vispassage Krassekeet

Vispassage Noordkanaal, Texel

18-09-2018

Door de aanleg van vispassages bij gemalen, inlaten of sluizen worden afgesloten routes hersteld, vissen die tussen zoet en zout water migreren kunnen hierdoor hun levenscyclus wel voltooien.

Revisie gemaal de Lely

02-05-2018

Om de Wieringermeer komende decennia droge voeten te laten houden worden de complete aandrijflijnen en bijbehorende elektrotechnische installatie vervangen.

3 gemalen Texel automatiseren

3 gemalen Texel

01-08-2017

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal de komende jaren de Waddenzeedijk van Texel versterken. Onderdeel van de dijkversterking is het bouwen van drie nieuwe gemalen; Dijkmanshuizen, De Schans en Eijerland.

Simkaarten

Simkaarten wisselen

01-08-2017

Naast de opdracht voor het uitwisselen van de simkaarten voor de objecten voor het oppervlaktewater beheer, is Vlaar ook de opdracht voor het uitwisselen van de simkaarten van de rioolgemalen van HHNK gegund.

producten van Vlaar

Meetapparatuur van Vlaar

03-04-2017

Meetapparatuur van Vlaar is breed toepasbaar, dit blijkt weer uit een toepassing uit onverwachte hoek. Voor een student/aspirant registerloods heeft Vlaar meetapparatuur ter beschikking gesteld voor een proefopstelling

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign