Hevel Kadoelen

Vlaar Techniek verzorgt E&W hevel Kadoelen voor Waterschap Zuiderzeeland

09-03-2021

Het waterschap heeft na een aanbesteding, deze opdracht aan Vlaar Techniek gegund voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Lees verder

producten van Vlaar

Meetapparatuur van Vlaar

03-04-2017

Meetapparatuur van Vlaar is breed toepasbaar, dit blijkt weer uit een toepassing uit onverwachte hoek. Voor een student/aspirant registerloods heeft Vlaar meetapparatuur ter beschikking gesteld voor een proefopstelling

Nieuwbouwgemaal Vijfhuizen

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

01-03-2017

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen, in de zeedijk bij het plaatsje Marrum, zal straks de waterafvoer bij zware regenval verbeteren. Het gemaal wordt in opdracht van Wetterskip Fryslân gerealiseerd.

Telemetrie ondersteuning

03-11-2016

Het aanpassen van een regeling om wateroverlast te voorkomen, maar ook meedenken over een energie besparingen in het veld. Vlaar heeft een team specialisten welke ondersteuning kunnen bieden bij het dagelijks beheer.

EGV metingen

EGV Meting

25-10-2016

Door suppletie van 35 miljoen kubieke meter zand kan het zoutgehalte in het oppervlakte water behoorlijk toenemen. De door Vlaar geplaatste EGV metingen monitoren en bewaken de waterkwaliteit in het bollengebied.

C. Mantel

Gemaal C. Mantel

27-09-2016

Het grootste visvriendelijke gemaal van Nederland met een capaciteit van 4 pompen met 30.000 m3/per uur wordt uitgevoerd met een E-installatie welke ontworpen en uitgevoerd is door Vlaar.

sturen op Energie / De APX regeling

Sturen op energie

27-09-2016

Gebruik van alternatieve energie, zoals windenergie en zonne-energie neemt steeds verder toe. Deze energiebronnen hebben echter één nadeel. Het aanbod van deze energie loopt niet parallel aan de vraag.

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign