CSB, Compacte Solar Besturing

Waterschap Aa en Maas kiest voor de Compacte Solar Besturing van Vlaar

26-02-2020

Waterschap Aa en Maas kiest voor de Compacte Solar Besturing van Vlaar. Komende jaren verwachten wij ongeveer 125 stuwen te automatiseren met de CSB.

Lees verder

Solar meetbuis

Solar meetbuis

15-04-2016

Solar meetbuis voor waterstandmetingen op Terschelling voor Wetterskip Fryslân.

Impressie foto’s

17-03-2016

Vlaar is specialist in waterbeheer, foto's van verschillende projecten geven een goede indruk van de werkzaamheden welke Vlaar uitvoert.

sluis automatiseren

Sluis automatiseren, Kooysluis

12-01-2016

Om de hydraulische aandrijvingen, de rinketten en de spuischuiven aan te sturen zijn door Vlaar vier besturingskasten geplaatst en aangesloten.

Dijkmeting met UDSO telemetrie

Dijkmeting telemetrie

25-10-2015

Inspectie van de waterkering met UDSO telemetrie. Een raai van niveaumetingen zit aangesloten op de UDSO telemetrie, Jordy kames inspecteert de metingen in het veld.

© Copyright 2020 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign