Vlaar Techniek levert 160 meetsystemen aan Waterschap Drents Overijsselse Delta

09-02-2021

Een belangrijk instrument van de peilbeheerder is het telemetriesysteem waarmee het peil van de boezem en de polders wordt bewaakt en gestuurd. De UDSO-logger van Vlaar sluit naadloos aan bij de wensen en eisen van WDOD.

Lees verder

Automatiseren stuwen

15-04-2016

Al 25 jaar automatiseert Vlaar stuwen voor verschillende waterschappen en provincie.

automatisering brug en sluis

Automatisering brug en sluis Luyendijk

15-04-2016

De brug en sluis zijn door Vlaar volledig geautomatiseerd, de sluis wordt bediend door middel van een drukknop, de bediening van de brug kan vanuit de lessenaar.

Solar meetbuis

Solar meetbuis

15-04-2016

Solar meetbuis voor waterstandmetingen op Terschelling voor Wetterskip Fryslân.

Impressie foto’s

17-03-2016

Vlaar is specialist in waterbeheer, foto's van verschillende projecten geven een goede indruk van de werkzaamheden welke Vlaar uitvoert.

sluis automatiseren

Sluis automatiseren, Kooysluis

12-01-2016

Om de hydraulische aandrijvingen, de rinketten en de spuischuiven aan te sturen zijn door Vlaar vier besturingskasten geplaatst en aangesloten.

Dijkmeting met UDSO telemetrie

Dijkmeting telemetrie

25-10-2015

Inspectie van de waterkering met UDSO telemetrie. Een raai van niveaumetingen zit aangesloten op de UDSO telemetrie, Jordy kames inspecteert de metingen in het veld.

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign