Sluis Krijgsman

19-08-2021

In woongebied De Krijgsman te Muiden is de oude sluis gerestaureerd. Vlaar heeft de complete E&W-installatie verzorgd.

Lees verder

160 meetsystemen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta

09-02-2021

Een belangrijk instrument van de peilbeheerder is het telemetriesysteem waarmee het peil van de boezem en de polders wordt bewaakt en gestuurd. De UDSO-logger van Vlaar sluit naadloos aan bij de wensen en eisen van WDOD.

Loggers en sensoren voor Hoogheemraadschap van Rijnland

12-11-2020

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol. Vlaar heeft hier o.a. de Solar Meetbuis voor ontwikkeld voorzien van een geïntegreerd zonnepaneel. Rijnland heeft voor Vlaar gekozen om deze meetbuizen te plaatsen.

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign