Loggers en sensoren voor Hoogheemraadschap van Rijnland

12-11-2020

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol. Vlaar heeft hier o.a. de Solar Meetbuis voor ontwikkeld voorzien van een geïntegreerd zonnepaneel. Rijnland heeft voor Vlaar gekozen om deze meetbuizen te plaatsen.

Lees verder

Renovatie gemaal Aquarivium

23-12-2019

Renovatie Aquarivium; Naast de E-werkzaamheden gaan we ook mechanische werkzaamheden uitvoeren. Deze bestaan o.a. uit; reviseren van de schuifafsluiters, pompen en vlinderkleppen.

Gemaal Vissering

Verduurzaming gemaal Vissering

28-11-2019

Hoofdaannemer SPIE Nederland BV gaat samen met Bosman Watermanagement en Vlaar Techniek gemaal Vissering renoveren met het doel verlaging van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten.

Hevels

Slim sturen met hevels

08-03-2019

Door middel van deze hevels wordt er zout- en ijzerarm water ingelaten. Een meetsysteem voor de kwaliteit van het water en de twee permanente hevels zorgen ervoor dat het water slim en efficiënt de polder wordt gelaten.

Vispassage Krassekeet

Vispassage Noordkanaal, Texel

18-09-2018

Door de aanleg van vispassages bij gemalen, inlaten of sluizen worden afgesloten routes hersteld, vissen die tussen zoet en zout water migreren kunnen hierdoor hun levenscyclus wel voltooien.

© Copyright 2021 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign